održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84; 091/26.20.310       e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Moduli izobrazbe

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

  Provedba edukacije

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split je dobio ovlaštenje za izobrazbu u sva tri zakonom definirana modula (profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici). Ovlaštenje je dobio sukladno priloženom programu izobrazbe i sukladno vrhunskim stručnjacima iz područja izobrazbe koji će sudjelovati u radu s prijavljenim polaznicima izobrazbe.

Navedena izobrazba će se provoditi u okviru i temeljem sljedećih propisa:

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014),

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012)

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju akcijskog okvira Republike Hrvatske za postizanje održive uporabe pesticida.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) propisuju da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu, koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe, za stjecanje i obnavljanje stručnog znanja u tehnologiji primjene pesticida u poljoprivredi.

Cilj ovog programa i provedbe izobrazbe je da obveznici edukacije završe izobrazbu najkasnije do 26. studenog 2015. godine, kako je propisano gore navedenim Zakonom i Pravilnikom. Time se ispunjavaju odredbe iz Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju akcijskog okvira Republike Hrvatske za postizanje održive uporabe pesticida.