održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84      e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Provedba edukacije

Moduli izobrazbe

Predavači

Cijena i plaćanje

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

  Edukacija "Održiva uporaba pesticida"

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) te članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA: UP/I-320-20/15-02/112, URBROJ: 525-09/1386-15-3, ovlašten je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Institut je dobio rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja (16. ožujka 2015).


Raspored održavanja edukacije

Modul za profesionalne korisnike

Grupa

Mjesto održavanja edukacije

Datum

Vrijeme

1.
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11
predavaonica br.127
12. - 14.02.2019.
16:00

Modul za savjetnike

Grupa

Mjesto održavanja edukacije

Datum

Vrijeme

1.
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11
predavonica br.127
12. - 14.02.2019.
16:00

 

Prijave i sve dodatne informacije o upisu možete dobiti radnim danom od 7 do 15 sati na:

Telefon: 021/43.44.84
e-mail: pesticidi@krs.hr