održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84      e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Provedba edukacije

Moduli izobrazbe

Predavači

Cijena i plaćanje

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

  Edukacija "Održiva uporaba pesticida"

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) te članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA: UP/I-320-20/15-02/112, URBROJ: 525-09/1386-15-3, ovlašten je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Institut je dobio rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja (16. ožujka 2015).


Raspored održavanja edukacije

Modul za profesionalne korisnike

Grupa

Mjesto održavanja edukacije

Datum

Vrijeme

20.
Osnovna škola Vladimir Nazor Postira, Polježice 12, otok Brač
13.-15.06.2016.
16:00 – 20:15


 

Prijave i sve dodatne informacije o upisu možete dobiti radnim danom od 7 do 15 sati na:

Telefon: 021/43.44.84
e-mail: pesticidi@krs.hr