održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84; 091/26.20.310       e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Provedba edukacije

Moduli izobrazbe

Predavači

Cijena i plaćanje

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

Arhiva obavijesti

 

Edukacija "Održiva uporaba pesticida"

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) te članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA: UP/I-320-20/20-02/62, URBROJ: 525-7/1256-20-2, ovlašten je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Institut je dobio rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja (18. ožujka 2020).


Raspored održavanja edukacije

Dopunska izobrazba - Modul za profesionalne korisnike

Grupa

Mjesto održavanja edukacije

Datum

Vrijeme

1.
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11

09.03.2021.
(utorak)

15:00 - 20:00
Termini polaganja ispita
09.03.2021.
(utorak)
20:30 - 21:15
16.03.2021.
(utorak)
15:00 - 16:00
2.
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11

11.03.2021.
(četvrtak)

15:00 - 20:00
Termini polaganja ispita
11.03.2021.
(četvrtak)
20:30 - 21:15
18.03.2021.
(četvrtak)
15:00 - 16:00

Osnovna literatura za polaganje ispita

5

Poštovani polaznici izobrazbe!

Čuvajte sebe i druge poštujući preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za odgovorno ponašanje koje doprinosi prevenciji širenja koronavirusa.

 

Prijave i sve dodatne informacije o upisu možete dobiti radnim danom od 7 do 15 sati na:

Telefon: 021/43.44.84; 091/26.20.310
e-mail: pesticidi@krs.hr