održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84; 091/26.20.310       e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Moduli izobrazbe

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

  Osnovne informacije o modulima izobrazbe
 1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska)
  • OPG i drugi poljoprivrednici
   potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo
  • TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge)
   potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo
  • PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine)
   potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe
  • PROFESIONALNI KORISNICI za profesionalnu primjenu
   potkategorije: DDD mjere
 2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)
  • Uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači
   potkategorije: uvoznici i dobavljači i trgovci na veliko i malo, prodavači i djelatnici u nabavi
 3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)
  • Savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici u prodaji
   potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji