održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84; 091/26.20.310       e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Provedba edukacije

Moduli izobrazbe

Predavači

Cijena i plaćanje

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

Arhiva obavijesti

  Ovlašteni predavači
  1. doc. dr. sc. Elda Vitanović
  2. dr. sc. Katja Žanić
  3. doc. dr. sc. Mira Radunić
  4. mr. sc. Stipe Ivić
  5. Ana Bego, mag.ing.agr.
  6. Marija Mandušić, mag.ing.agr.
  7. mr. sc. Jakša Rošin