održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84; 091/26.20.310       e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Moduli izobrazbe

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

  Ovlašteni predavači
  1. doc. dr. sc. Elda Vitanović
  2. dr. sc. Katja Žanić
  3. doc. dr. sc. Mira Radunić
  4. mr. sc. Stipe Ivić
  5. Ana Bego, mag.ing.agr.
  6. Marija Mandušić, mag.ing.agr.
  7. mr. sc. Jakša Rošin