održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84      e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Provedba edukacije

Moduli izobrazbe

Predavači

Cijena i plaćanje

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

  Cjenik i načini plaćanja

Cijena tečaja s uključenim PDV-om:

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna kategorija)
Cijena po polazniku (15 sati) - 380,00 kn 

2. Modul za distributere (osnovna kategorija)
Cijena po polazniku (15 sati) - 450,00 kn

3. Modul za savjetnike (osnovna kategorija)
Cijena po polazniku (15 sati) -  500,00 kn

U cijenu je uključena:

  1. naknada za provedbu osnovne izobrazbe
  2. naknada za provedbu ispita 50,00 kn
  3. naknada za izdavanje indetifikacijske iskaznice 30,00 kn
  4. skripta/priručnik

Plaćanje tečaja se obavlja u ukupnom iznosu prilikom zaprimanja prijave i upisa na evidenciju nastave ili uplatom na račun:

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Put Duilova 11
21000 Split

Broj računa (IBAN): HR8523600001101466432

Model HR02
Poziv na broj: 90884993104

Primjer popunjene uplatnice

Po zaprimljenoj prijavi polaznici će račun za prijavljeni modul tečaja moći platiti po ispostavljenoj fakturi (R1).

Trošak polaganja ispita za polaznike svih modula je isti i iznosi 50,00 HRK, a propisan je Pravilnikom o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (NN 38/2013).